Reference

 • INDUSTRIJA MINERALNE VUNE
  • "KNAUF INSULATION" - Surdulica
   • Pogon proizvodnje ploča od mineralne vune -
    Sistem otprašivanja - Filter MOLDOW 254-MHL-MW-336, L=20m, 940 m² antistatic filter materijala
    Centrifugalni ventilator DAT 1120-200/D, 200kW Frekventni regulator ABB-ACS, 200kW
    Cevovod sa pneumatskim klapnama 17.000kg
    Kapacitet V=100.000m³/h.
   • Digestor i zona za hlađenje-proizvodnja mineralne vune -
    Digestor i zona za hlađenje-proizvodnja mineralne vune
    Sistem otprašivanja digestora i zone za hlađenje,
    Filterske jedinice sa sistemom za gašenje požara
    Cevovod 13.000kg sa izolacijom al. lim/mineralna vuna 350m².
    Kapacitet V=67.000m³/h.
  • "TRIMO" - Šimanovci
   • Pogon izrade panela sa mineralnom vunom / PIR -
    Sistem ventilacije - MOLDOW filter 071 MHL-336
    Ventilator DAT630 sa akustičnom izolacijom
    Cevovod sa pneumatskim i balansnim zasunima,
    Kapacitet 30.000m³/h.
   • Grejno/ventilaciona kabina dvostruke trake za izradu PIR panela od mineralne vune -
    Sistem grejanja i ventilacije unutrašnjosti kabine zona II opasnosti: gas - PENTAN
    Grejno ventilacione komore 11.000m³/h/35kW Grejni fluid: termalno ulje 180/140°C 2kom
    Aksijalni ventilatori u EX izvedbi 11.000m³/h 2kom sistem automatske regulacije sa elektro opremom u protivekplozivnoj zaštiti.
    Kapacitet : 22.000m³/h.
 • DRVNA INDUSTRIJA
  • "SIMPO" - Vranje
   • Proizvodni pogon GEŠTELE -
    Sistem otprašivanja filter FKK-550 Sistem automatskog gašenja požara u filteru
    Kapacitet V=80.000m³/h.
   • Pogon za proizvodnju nameštaja -
    Rekonstrukcija Moldow filtera za otprašivanje pogona,
    Kapacitet V=60.000m³/h.
   • Pogon za proizvodnju nameštaja -
    Rekonstrukcija klima komora i kalorifera.
  • "SIMPO STIL" - Surdulica
   • Ciklon na silosu za drvnu piljevinu -
    Demontaža postojećeg i ugradnja novog MIC-8 ciklonskog odvajača piljevine.
    Kapacitet V=50.000m³/h.
  • "TERMAG" - Han Pijesak
   • Proizvodni pogon -
    Sistem otprašivanja filter FKK-264, sa pneumatskim transportom piljevine do silosa i povraćajem prečišćenog vazduha u proizvodni prostor.
    Sistem automatskog detektovanja i gašenja požara.
    Kapacitet sistema V=47.000m³/h.
  • "DIV CHABROS" - Loznica
   • Proizvodni pogon Finalne obrade i Decimirnice -
    Sistem otprašivanja filter FKK-440
    Predodvajanje krupnih komada
    Sistem automatskog gašenja požara u filteru
    Kapacitet V=65.000m³/h.
  • "TRGOMEN-PV" - Kraljevo
   • Pogon obrade drveta - proizvodnja nameštaja -
    Sistem ventilacije, filter FKK-170,
    Centrifugalni transportni ventilator RTB-100.10,
    Kapacitet : 35.000m³/h,
    Pneumatski transport R6B.56.10, silo-filter SFKK90,
    Kapacitet 13.000m³/h.
  • "GESIM INDUSTRIJA" - Vr.Banja
   • Fabrika nameštaja -
    Vrećasti MOLDOW filter sa mehaničkom regeneracijom,
    Kapacitet V = 12.000m³/h.
   • Pogon izrade nameštaja -
    Rekonstrukcija izvlakača sa zamenom motoreduktora i ugradnja ROTOBIN senz.opreme.
  • "NOVI DRVNI KOMBINAT" - S.Mitrovica
   • MOLDOW filter -
    Zamena pužnog transportera PTR- 400/1800, motoreduktora 3kW i filterskih vreća 220/1800.
  • "8. OKTOBAR" - Bečej
   • Fabrika nameštaja -
    Rekonstrukcija slovenačkog filtera sa meh. otresanjem,
    Kapacitet V = 20.000m³/h
    filter,
    Kapacitet V = 12.000m³/h.
 • LIVNICA / OBRADA ČELIKA
  • "KOMBINAT ALUMINIJUMA" - Podgorica
   • Livnica za pretapanje otpadnog aluminijuma -
    Vrećasti filter sa impulsnom regeneracijom tip MI -400,
    Kapacitet V = 45.000m³/h.
   • Drobilišno postrojenje -
    Rekonstrukcija vrećastog filtera u kompakt-kasetni filter,
    Kapacitet V = 12.000m³/h.
   • Dnevni silos za glinicu -
    Kompakt-kasetni filter sa impulsnom regeneracijom;
    Kapacitet V = 6.500m³/h.
   • Silos za glinicu -
    Vrećasti filter sa impulsnom regeneracijom,
    Kapacitet V = 5.000m³/h.
   • Drobilišno postrojenje -
    Rekonstrukcija vrećastog filtera u kompakt-kasetni filter,
    Kapacitet V = 12.000m³/h.
   • Dnevni silos za glinicu B-3 -
    Kompakt-kasetni filter sa impulsnom regeneracijom,
    Kapacitet V = 6.500m³/h.
   • Dnevni silos za glinicu B-3 -
    Sistem punjenja silosa iz cisterne sa automatskom regulacijom nivoa glinice.
  • "TREPČA" - K. Mitrovica
   • Pogon topljenja olova i pretapanja olovne rude -
    Izrada hauba, cevovoda Ø620mm lim Ø6mm Vodeni skruber VIO-11
    Kapaciteta 17.000 m³/h
    Centrifugalni ventilator R.5A.56.l0 -
    17.000 m³/h
    Remont ventilatora 42.000 - 150.000 m³/h.
   • Pogon topljenja olova i pretapanja olovne rude -
    Remont postojećih centrifugalnih ventilatora: V8 DN 22 TY 2431015 70 radno kolo 2.200mm, 36080 5000 1600 2978 2 rad.kolo 900mm 2kom, Tip ND 4 04 radno kolo 600mm 2kom.
   • Pogon topljenja olova i pretapanja olovne rude -
    Isporuka centrif.ventilatora R4A.71.20
    Kapaciteta 13.000 m³/h/1800Pa sa čel.konstr. i cevovodom za odvođenje sagorelih gasova u tercijalni dimnjak.
   • Pogon flotacije - mešalice -
    Isporuka sistema ventilacije agresivnih supstanci NaCn KBh ZnSO4 CuSo4 Ca(OH)2, ventilator Tip TR-10a-450, PVC cevovod, haube, poklopci.
  • "MAČKATICA" - Surdulica
   • Elektrolučne peći 3t i 4t -
    Vodeni kaskadni skruber,
    Kapacitet V = 60.000m³/h, Kapacitet V = 60.000m³/h.
   • Automatska linija za livenje -"DISAMATIC"
    Kompakt kasetni filter sa impulsnim otresanjem,
    Kapacitet V = 56.000m³/h.
   • Livnica - čistionica -
    Rotacioni tekstilni filter 2kom.
    Kapacitet V = 45.000m³/h.
   • Priprema peska
    Kompakt-kasetni filter sa impulsnom regeneracijom,
    Kapacitet V = 24.000m³/h.
   • Livnica - arkeri -
    Rolofilter,
    Kapacitet V = 36.000m³/h.
   • Elektrolučna peć 4t -
    Rekonstrukcija vodenog skrubera;
    Kapacitet V = 20.000m³/h.
   • Peskir-mašina u čistionici -
    Rekonstrukcija poljskog filtera u kompakt - kasetni filter sa impulsnim otresanjem.
  • "GUČA LIVNICA" - Koncern Farmakom - Guča
   • Indukcione peći (2kom) - sistem otprašivanja -
    Vodeni skruber VIO-13
    Kapaciteta 30.000 m³/h
    Centrif. ventilator R.5A.90.10, 30.000m³/h/2.200Pa
    Okretne haube sa kontinuiranim odsisavanjem
    Kapacitet V = 30.000m³/h.
  • "ALFA" - Vranje
   • Pogon za tešku bravariju -
    Vodeni VIO-skruber:
    Kapacitet V = 15.000m³/h.
  • "SEDIŠTA" - Priboj
   • Linija za zavarivanje -
    Rolofilter,
    Kapacitet V = 35.000m³/h,
    Pločasti Al rekuperator,
    Kapacitet V = 35.000m³/h.
  • "BRODOGRADILIŠTE BIJELA" - Bijela
   • Hala za peskarenje -
    Centrifugalni skruber sa apsorpcionom kolonom tip CS-15;
    Kapacitet V = 18.000m³/h.
 • RECIKLAŽA / ENERGETIKA - KOTLOVI
  • "R E P" - Pariz, FRANCUSKA
   • Fabrika za separaciju i reciklažu kom. otpada -
    Vrećasti filter FMO-456 uk.
    Kapaciteta 93.600m³/h
    Centrif. ventilatori R5A.118 uk.protok 93.600m³/h
    Akustična izolacija ventilatora Ø 80mm, 84dB Pužni transporter Ø 160mm, ukupne dužine 24m.
  • "VINO ŽUPA" - Aleksandrovac
   • Otprašivanje KOTLA NA BIOMASU 8.000kW -
    Sistem otprašivanja filter FKK-550/200°C filterska jedinica za temperature do 200°C centrifugalni ventilator TM5A.80.20 automatska pneumatska bajpas klapna,
    Kapacitet V=42.000m³/h.
  • "HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA" - Koz. Dubica
   • Otprašivanje KOTLA NA UGALJ - Lignit 8.000kW -
    Sistem otprašivanja filter FKK-270/200°C filterska jedinica za temperature do 200°C automatska pneumatska bajpas klapna,
    Kapacitet V=22.000m³/h.
 • ŠTAMPARIJA / PRERADA PAPIRA
  • "POLITIKA" a.d. Štamparija - Beograd
   • Centralni sistem odsisavanja papirnih rezanaca -
    Sistem otprašivanja filteri FKK-300
    Sistem automatskog gašenja požara u filteru
    MOLDOW separator DanSep-9
    MOLDOW ventilatori za papirne rezance (6kom)
    Automatska pneumatska regulaciona klapna protivpožarni zasuni (8kom) i pp izolacija cevovoda
    Kapacitet V=30.000m³/h.
  • "ROTOGRAFIKA" ŠTAMPARIJA - Subotica
   • Pogon štamparije - ukrajanje štampanog materijala -
    Sistem otprašivanja - Kompakt-kasetni filter FKK-70.z pneumatska regeneracija filterskog materijala,
    MOLDOW Dansep-6 separator za papirne rezance,
    Visoko pritisni ventilator TERMOMETAL TR10A.59.2910, 8.300m³/h, 3.500Pa, snaga 15kW,
    Kapacitet V = 8.300m³/h.
   • Pogon štamparije - ukrajanje štampanog materijala -
    Sistem otprašivanja - Kompakt-kasetni filter FKK-60 pneumatska regeneracija filterskog materijala,
    MOLDOW Dansep-6 separator za papirne rezance,
    Ventilator JHM-MOLDOW STS350-37/D, 5100m³/h, 7.100Pa / 22kW, izvedba za duge papirne rezance
    Kapaciteta V = 5.100m³/h.
 • GRAÐEVINSKI MATERIJAL
  • "NEXE-POLET" - keramika - Novi Bečej
   • Pogon keramičkih pločica -
    Isporuka i montaža ciklonske baterije od prokrona za ventilaciju atomizera V=35.000m³/h sa al. izolacijom.
   • Otprašivanje Atomizera DORST D-2000 -
    Ispiranje gasova i čestica radi smanjenja emisije
    Vodeni inercioni skruber VIO-14 - PROKRON
    Automatski pneumatski sistem ispuštanja mulja,
    Kapacitet V=30.000m³/h.
  • "NEMETALI" - Topola
   • Postrojenje za mikroniziranje mermera -
    Rekonstrukcija vrećastog filtera u kompakt-kasetni filter,
    Kapacitet V = 18.000m³/h.
   • Drobilišno postrojenje -
    Rekonstrukcija vrećastog filtera u kompakt-kasetni filter,
    Kapacitet V = 12.000m³/h.
   • Postrojenje za mikroniziranje mermera -
    Rekonstrukcija italijanskog impulsnog vrećastog filtera u kompakt-kasetni filter sa impulsnom regeneracijom;
    Kapacitet V = 12.000m³/h.
 • OSTALE GRANE INDUSTRIJE
  • "PHILLIP MORRIS - DIN" - Niš
   • Pogon pripreme duvana -
    Rekonstrukcija sistema klimatizacije i cevovoda.
   • Pogon pripreme duvana -
    Isporuka i montaža prokronskih elemenata - opšivki otvora IPRa i IPRb (17kom).
  • "JUGOAZBEST" - Mladenovac
   • Topli preseraj -
    Rolofilter,
    Kapacitet V = 60.000m³/h
    Cevni filter,
    Kapacitet V = 60.000m³/h.
   • Pogon za hladno otresanje -
    Filter sa mehaničkim otresanjem,
    Kapacitet V = 20.000m³/h.
   • "LEDIGE" - mešalica -
    Kasetni filter u 'S' - izvedbi sa impulsnom regeneracijom,
    Kapacitet V = 3.800m³/h.
   • Pogon za pripremu mase -
    Rekonstrukcija vrećastog filtera sa mehaničkim otresanjem;
    Kapacitet V = 7.500m³/h.
   • Pogon za impregnaciju azbestnih pletenica -
    Postrojenje za odgasivanje trihloretilena,
    Kapacitet V = 5.500m³/h.
   • Fabrika za proizvodnju zaptivača -
    Generalni remont rekuperacije toluola "Bowe"
    Kapacitet V = 5.000m³/h.
   • Fabrika za proizvodnju zaptivača -
    Kompakt-kasetni filter za talk - 4nm
    Kapacitet V = 1.000m³/h.
  • "MERIMA" - Kruševac
   • Fabrika za proizvodnju deterdzenata -
    Vrećasti filter sa impulsnom regeneracijom tip MI-20,
    Kapacitet V = 6.000m³/h (10kom).
  • "GP-COOP TRANS" - Beograd
   • Objekat - Stambeno-poslovna zgrada -
    Isporuka i montaža sistema za ventilaciju podzemnih garaža sa vatrootpornom izolacijom,
    Kapacitet V=48.000m³.
  • "PRVA ISKRA" - Barič
   • Namenska proizvodnja -
    Kompakt-kasetni filter u 'S' izvedbi za TROTIL,
    Kapacitet V = 5.000m³/h (2kom).
  • "BEOGAS-AQUATERM" - Beograd
   • Izrada kalorifera K-600 (10kom).
   • Izrada elektro-komandnih pultova za upravljačke mehanizme kranskih dizalica - (19kom).
   • Izrada elektro-komandnih pultova za upravljačke mehanizme tip D-I, D-II, EKP-12 (5kom).
   • Izrada komandnih pultova, RO kontejnera(25kom).
   • Izrada elektro-komandnih pultova za upravljačke mehanizme kranskih dizalica.
  • "FAM" - Kruševac
   • Fabrika za proizvodnju boja i lakova -
    Vrećasti filter sa impulsnom regeneracijom u 'S' izvedbi,
    Kapacitet V = 3.500m³/h.
  • "EUROTIMBER" - Beograd
   • Pogon obrade drveta -
    Izrada sistema otprašivanja, cevovoda, silosa
    Kapacitet V=18.000m³/h.
   • Pogon obrade drveta -
    Rekonstrukcija vrećastog filtera, isporuka cevovoda
    Kapacitet V=9.000m³/h.

TERMOMETAL d.o.o tel : +38111 3470-964 e-mail : info@termometal.co.rs
Ustanička 242, Beograd fax : +38111 3470-548 internet : www.termometal.co.rs
internet : www.termometal.rs

Termometal Copyright © 2011