O nama

O NAMA

Preduzeće TERMOMETAL d.o.o. Beograd nastalo je pre više od 20 godina, sa idejom da se znanja i iskustva nekoliko vodećih projektanata, stvarana u dugogodišnjem radu na projektovanju i proizvodnji postrojenja za industrijsku ventilaciju i otprašivanje, usmere ka razvoju novih proizvoda iz ove oblasti.

JHM-MOLDOW FILTER Rezultati su više inovacija i patenata, te nekoliko desetina većih filterskih postrojenja projektovanih i isporučenih kupcima u zemlji i inostranstvu. Osnovna delatnost TERMOMETAL-a, od postanka preduzeća, je inženjering, projektovanje i proizvodnja opreme za industrijsku ventilaciju i otprašivanje proizvodnih pogona po sistemu "ključ u ruke". Kroz međusobnu poslovnu saradnju izgrađeno je poverenje više proizvodnih preduzeća, koja nam se duži niz godina iznova obraćaju sa novim zahtevima za nabavku naših proizvoda. Stalno praćenje rada i održavanje isporučenih filterskih sistema dodatni su razlozi za zadovoljstvo kupaca naših proizvoda.

TERMOMETAL je danas među malim brojem proizvodnih preduzeća u ovoj oblasti koja su uspela da, u vremenima tranzicije, opstanu i razviju svoje poslovanje, kao i kvalitet svojih proizvoda. Proizvodi TERMOMETAL-a su prilagođeni zahtevima i standardima zaštite radnika u procesu proizvodnje, i u skladu su sa zakonom o zaštiti čovekove okoline. Svakodnevni doprinos naših proizvoda boljoj radnoj i životnoj sredini, te vizija čistijeg i zdravijeg okruženja osnovni su sastojci našeg poslovanja i delatnosti, što čini našu misiju još vrednijom.

Početkom 2002. godine TERMOMETAL je ostvario saradnju sa renomiranom i svetski poznatom danskom kompanijom MOLDOW, koja ima 100-godišnju tradiciju, i koja je danas lider u proizvodnji filterskih postrojenja za :

  • Drvnu industriju;                
  • Industriju mineralne vune;
  • Industriju kartona i papira.


Podaci o desetinama hiljada isporučenih filterskih sistema, kao i referenca najvećeg filterskog postrojenja na svetu, kapaciteta preko 1.800.000m³/h isporučenog 2004. godine kompaniji LACQUER-CRAFT-China, dovoljno govori o renomeu ove kompanije. Veliki broj sistema je isporučen i preduzećima širom bivše SFRJ. Danas je TERMOMETAL ekskluzivni zastupnik MOLDOW-a u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Federaciji BiH/Republici Srpskoj.


TERMOMETAL d.o.o tel : +38111 3470-964 e-mail : info@termometal.co.rs
Ustanička 242, Beograd fax : +38111 3470-548 internet : www.termometal.co.rs
internet : www.termometal.rs

Termometal Copyright © 2011